Spojená škola

Prihlásenie

Navigácia

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva GZ-4 č. 729/2014 Zmluva o prenájme nebytových priestorov s DPH 26.092014 Ján Zajac ZŠ s MŠ Zborov, Školská 478, 086 33 Zborov Mgr. Ivica Clementová Riaditeľ školy
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2019 Konvektomat Orange 2021, b 20 000.00 s DPH 15.01.2019 31.01.2019 31.03.2019 01.02.2019 Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov
  Faktúra 2018 Kniha dodavateľských faktúr s DPH 15.01.2019 Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov
  Objednávka 2018 Zverejnenie obejdnávky s DPH 21.12.2018 Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov
  Zmluva 17/2018 Dodatok č.1 k Dohode č. 18/34/060/355 s DPH 16.09.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov Mgr. Ivica Clementová Riaditeľ školy
  Zmluva 16/2018 Dodatok č.1 k Dohode č. 18/34/060/353 s DPH 14.09.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov Mgr. Ivica Clementová Riaditeľ školy
  Zmluva 15/2018 Dodatok č.1 k Dohode č. 18/34/060/351 s DPH 14.09.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov Mgr. Ivica Clementová Riaditeľ školy
  Zmluva 14/2018 Cimbaľák s.r.o. s DPH 03.09.2018 Cimbaľák s.r.o. Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov Mgr. Ivica Clementová Riaditeľ školy
  Zmluva 13/2018 Povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec... s DPH 06.08.2018 ÚPSVaR Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov Mgr. Ivica Clementová Riaditeľ školy
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7/2018 Elektrický varný kotol KE - 150 4 000.00 s DPH 25.07.2018 15.08.2018 30.09.2018 16.08.2018 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov
  Zmluva 12/2018 Dohodnuté produkty a služby (rohože) 2ks.(2.21zatýždeň) s DPH 01.06.2018 Lindström, s.r.o. Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov Mgr. Ivica Clementová Riaditeľ školy
  Zmluva 11/2018 Tartan na atletickú dráhu v Spojenej škole Zborov 43 870.92 s DPH 18.05.2018 PETIMA, s.r.o. Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov Mgr. Ivica Clementová Riaditeľ školy
  Zmluva 10/2018 Oprava atletickej dráhy 30 915.72 s DPH 04.05.2018 SAGANSPORT, s.r.o. Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov Mgr. Ivica Clementová Riaditeľ školy
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6/2018 Tartan na atletickú dráhu (1266 m2) 44 000.00 s DPH 10.04.2018 27.04.2018 31.08.2018 30.04.2018 Petima s.r.o. Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov
  Zmluva 9/2018 Dokončenie školských dielni 14 863.03 s DPH 26.03.2018 Marek Kravčík Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov Mgr. Ivica Clementová Riaditeľ školy
  Zmluva 8/2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny zo siete NN odberateľovi mimo domácnosť s DPH 14.03.2018 ČEZ Slovensko, s.r.o. Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov Mgr. Ivica Clementová Riaditeľ školy
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2018 Učiteľská pracovná stanica + 16 ks klientskych staníc (bližšie informácie + špecifikácia budú poskytnuté na mieste) 9 000.00 s DPH 06.03.2018 17.03.2018 30.03.2018 19.03.2018 SINO s.r.o. Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2018 Oprava atletickej dráhy (bližšie informácie na mieste) 31 000.00 s DPH 06.03.2018 17.03.2018 30.06.2018 19.03.2018 Sagansport s.r.o. Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4/2018 Školské dielne, trieda, WC, chodba - dokončenie (bližšie informácie na mieste) 15 000.00 s DPH 06.03.2018 17.03.2018 30.06.2018 19.03.2018 Marek Kravčík Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov
  Zmluva 7/2018 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov_č. 2018_MPC_EONE_092 s DPH 06.03.2018 Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov Mgr. Ivica Clementová Riaditeľ školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/154