• Deň Zeme

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

      22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v  prospech našej planéty. A tak sme sa aj my, žiaci 6.A triedy Spojenej školy, venovali našej Zemi. Spolu s triednou učiteľkou sme si pripravili celý rad aktivít. Ich cieľom bolo prehĺbiť náš vzťah k šetrnému prístupu k prírode a nášmu životnému prostrediu. Najskôr sme na triednickej „ekohodine“ rozoberali tému šetrenia životného prostredia. Svoje teoretické vedomosti sme realizovali v praxi prostredníctvom tvorivých dielní pri vytvorení plagátov, ktoré vyjadrovali ekologický problém našej Zeme. Neskôr sme upratali okolie našej školy od odpadkov.

     • OZNAM SPOJENEJ ŠKOLY

      Priaznivá epidemiologická situácia umožnila uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy už nie sú potrebné. Vyžaduje sa len Vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca a zákonného zástupcu.
      V sobotu 01.05.2021 budú v priestoroch kultúrneho domu otvorené odberové miesta na testovanie ochorenia COVID-19. Na základe uvedeného Vám odporúčame sa pretestovať, čím dosiahneme zvýšenú mieru bezpečnosti pri zabezpečovaní prezenčnej formy vzdelávania sa na našej škole. V prípade potvrdenia pozitívneho výsledku testu je zákonný zástupca povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať triedneho učiteľa, resp. školu.

  • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

   0.A    0.B

   1.A    1.B    1.C    1.D

   2.A    2.B    2.C    2.D

   3.A    3.B    3.C

   4.A    4.B    


   5.A    5.B    5.C    5.D

   6.A    6.B   

   7.A    7.B    7.C

   8.A    8.B    8.C    8.D

   9.A    9.B    9.C    9.D

  • Zvonenia

   • Piatok7. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Spojená škola
   • spojenaskolazborov@gmail.com
   • mgr.peter.tej@gmail.com
   • 0544798211
   • Školská 478, 086 33, Zborov
   • 37873989
   • 2021637827
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje