Spojená škola

Prihlásenie
Nedeľa 19. 11. 2017

Kontakt

  • Spojená škola
    Školská 478, 086 33, Zborov
  • 0544798211

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 19.11.2017)
Alžbeta Miková (7.B)
Alžbeta Horbajová
Alžbeta Trudičová
Zajtra (Pondelok 20.11.2017)
Félix Sivák (1.B)

 

Fotogaléria

Školské prázdniny 2017/2018

28.10.2017 - 01.11.2017 - Jesenné prázdniny

23.12.2017 - 07.01.2018 - Vianočné prázdniny

02.02.2018                       - Polročné prázdniny

24.02.2018 - 04.03.2018 - Jarné prázdniny

29.03.2018 - 03.04.2018 - Veľkonočné prázdniny

30.06.2018 - 02.09.2018 - Letné prázdniny

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V tento deň si pripomíname dve historické udalosti. Jednu z roku 1939 a druhú z obdobia o šesťdesiat rokov neskôr, z roku 1989. Sedemnásteho novembra 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie uzavreli české vysoké školy, popravili 9 študentov a viac ako 1 000 ich poslali do koncentračných táborov. Predchádzali tomu udalosti vo vtedajšom protektoráte Čechy a Morava. Okupácia českých území nemeckými vojskami vyvolala v uliciach Prahy 28. októbra 1939 demonštráciu v spojitosti s oslavami vzniku Československa. Na potlačenie demonštrácií boli použité strelné zbrane. Na následky zranení podľahol aj jeden z účastníkov demonštrácie, študent Karlovej univerzity Jan Opletal. Opletalova smrť vytiahla 17. novembra 1939 do ulíc stovky vysokoškolákov. Strety s políciou a nemeckými vojakmi trvali celý deň a ich následky boli tragické. Ako spomienka na tento deň bol o dva roky na 17. november vo Veľkej Británii vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien.

V deň študentstva 17. novembra 1989, v deň uctenia pamiatky smrti Jana Palacha, ktorý sa pred dvadsiatimi rokmi na protest sovietskej okupácie upálil, sa rovnako ako po iné roky konala manifestácia, organizovaná Socialistickým zväzom mládeže. Pochod bol plánovaný niekoľko mesiacov vopred a bol povolený mestským výborom KSČ. Funkcionári vopred vytýčili trasu pochodu, pričom miestne Zbory národnej bezpečnosti dostali za úlohu zaisťovať pokojný priebeh celej manifestácie.

(Zdroj fotografie: Judita Čermáková)

Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve  október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si  uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia. 

Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť táto úcta stála, a nielen v “Mesiaci úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život.  Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.

Pre viac fotografii klikni TU

Pre viac fotografii klikni TU

Pre viac fotografii klikni TU

Milí spolužiaci, rodičia a zamestnanci školy Dňa 21. septembra 2017 (štvrtok) sa na našej škole organizuje už 16. ročník celonárodnej verejnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom "BIELA PASTELKA 2017". Budeme veľmi vďační, ak by ste sa do našej dobrovoľnej zbierky zapojili aj Vy. Biela pastelka zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výnos zbierky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života - napríklad kurzy chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom, práce s výpočtovou technikou (počítačom, mobilom) a iných špeciálnych zručností, ktoré im pomáhajú žiť plnohodnotný život. Žiaci našej školy budú 21. septembra 2017 (štvrtok) oslovovať darcov na našej škole a ponúkať im plastové spinky vo forme bielej pastelky za dobrovoľný príspevok 1 euro.

 

Našim, a nie len našim žiakom a zamestnancom, prajeme úspešný štart do nového školského roka. Veríme, že bude pre všetkých plný pozitívnych zážitkov a dobrého pocitu z kvalitne odvedenej práce. Budeme sa snažiť v škole i mimo nej vytvoriť atmosféru a klímu, ktorá bude podporovať naše dobré vzťahy, priateľstvá, pretože i vďaka tomu budeme spolu prichádzať aj odchádzať zo školy len s tými peknými emóciami, ktoré si všetci prajeme. Takže dnes ráno vykročme pravou nohou a užívajme si pre niekoho prvý, pre niekoho posledný, pre niekoho taký obyčajný (aj keď každý je neobyčajný) školský rok 2017/2018.