Spojená škola

Prihlásenie

Navigácia

  Zoznam krúžkov

  WWW Názov    Popis
  Angličtina hrou 5.-9. roč.
  Atletika a posilňovanie 5. - 9. roč.
  Cvičme v rytme 5. - 9. roč.
  Florball 5. - 8. roč.
  Futbal 4. - 8. roč.
  Ja a počítač 5. - 9. roč.
  Kamarát počítač 3. - 4. roč.
  Maľuj a tancuj
  Malý futbalista 1. - 3. roč.
  Malý výmyselník 0.B
  Matematika prevažne vážne 9. ročník
  Moja slovenčina 9.A
  Počítač a my druháci 2.A
  Počítač môj kamarát 1. - 4. roč.
  Počítačová grafika 5. ročník
  Poď sa hrať 1.B
  Šikovné rúčky 1. - 5. roč.
  Šikovníček 2.B
  Tancuj a tvor 1.C
  Volejbal 5. - 8. roč.
  Vševedko 3.B
  Vyšívanie 5. - 9. roč.
  Z každého rožka troška 0.A
  Zlomjazýček 1.D

  © aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019