Spojená škola

Prihlásenie

Navigácia

  Zoznam tried

  Názov
  0.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Daniela Tomková
  0.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Andrea Jaroščáková
  1.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Jana Dudrová
  1.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Jana Fedašová
  1.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Kendrová
  1.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Darina Hermanovská
  2.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Anna Lazorová
  2.B Rozvrh
  Triedny učiteľ PaedDr. Alena Najduchová
  3.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Ivana Varjanová
  3.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Milena Šurkalová
  3.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Svetlana Olejárová
  3.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Viera Šellong
  4.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Tyliščáková
  4.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Alena Celuchová
  4.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Ivana Švecová
  5.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Mikuláš Soroka
  5.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Zuzana Šoltisová
  5.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Gertruda Vilner
  6.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Peter Pekár
  6.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Martin Jedinák
  6.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Katarína Gmiterková
  6.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Katarína Pecuchová
  7.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Róbert Kostár
  7.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Peter Tej
  7.C Rozvrh
  Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Reviľáková
  7.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Jana Krochtová
  7.E Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Slavka Kaščaková
  8.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Mária Semaníková
  8.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Jana Rojková
  8.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Jana Chabadová
  8.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Viera Kopčáková
  8.E Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Marianna Guláková
  9.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Kvetoslava Kvasková
  9.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Marianna Guláková

  © aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019