Spojená škola

Prihlásenie

Navigácia

  Zoznam učiteľov

   
   
  Mgr. Ivica Clementová Rozvrh
  Riaditeľka
   
   
  RNDr. Jozef Dolhý Rozvrh
  Zástupca
   
   
  PaedDr. Anna Žáková Rozvrh
  Zástupkyňa
   
   
  Mgr. Alena Celuchová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 4.B
   
   
  Mgr. Jana Dudrová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 1.A
   
   
  Mgr. Henrieta Dujčáková Rozvrh
  Učiteľka
   
   
  Mgr. Jana Fedašová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 1.B
  Vedie krúžok: Poď sa hrať
   
   
  Mgr. Kamil Fech Rozvrh
  Učiteľ
   
   
  Mgr. Katarína Gmiterková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 6.C
   
   
  Mgr. Marianna Guláková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 8.E
  Triedna učiteľka: 9.B
  Vedie krúžok: Cvičme v rytme
   
   
  Mgr. Darina Hermanovská Rozvrh
  Triedna učiteľka: 1.D
  Vedie krúžok: Počítač môj kamarát
  Vedie krúžok: Zlomjazýček
   
   
  Ing. Jana Chabadová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 8.C
  Vedie krúžok: Matematika prevažne vážne
   
   
  Mgr. Andrea Jaroščáková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 0.B
  Vedie krúžok: Malý výmyselník
   
   
  Mgr. Martin Jedinák Rozvrh
  Triedny učiteľ: 6.B
  Vedie krúžok: Futbal
  Vedie krúžok: Volejbal
   
   
  Ing. Slavka Kaščaková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 7.E
  Vedie krúžok: Vyšívanie
   
   
  Mgr. Ľudmila Kendrová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 1.C
  Vedie krúžok: Tancuj a tvor
   
   
  Ing. Viera Kopčáková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 8.D
   
   
  Mgr. Róbert Kostár Rozvrh
  Triedny učiteľ: 7.A
  Vedie krúžok: Atletika a posilňovanie
  Vedie krúžok: Malý futbalista
   
   
  Mgr. Jana Krochtová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 7.D
   
   
  Mgr. Božena Kusendová Rozvrh
  Učiteľka
  Vedie krúžok: Moja slovenčina
   
   
  Mgr. Kvetoslava Kvasková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 9.A
   
   
  Mgr. Anna Lazorová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 2.A
  Vedie krúžok: Počítač a my druháci
   
   
  Mgr. Ivana Michalíková Rozvrh
  Učiteľka
   
   
  PaedDr. Alena Najduchová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 2.B
  Vedie krúžok: Šikovníček
   
   
  Mgr. Slavomír Nergeš Rozvrh
  Učiteľ
   
   
  Mgr. Svetlana Olejárová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 3.C
   
   
  Mgr. Katarína Pecuchová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 6.D
   
   
  Mgr. Peter Pekár Rozvrh
  Triedny učiteľ: 6.A
   
   
  PaedDr. Zuzana Reviľáková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 7.C
   
   
  Mgr. Jana Rojková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 8.B
  Vedie krúžok: Ja a počítač
   
   
  Mgr. Zuzana Rondziková Učiteľka
   
   
  Mgr. Matúš Rusnák Rozvrh
  Učiteľ
  Vedie krúžok: Florball
   
   
  Mgr. Mária Semaníková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 8.A
  Vedie krúžok: Angličtina hrou
   
   
  Mgr. Nadežda Sičáková, PhD. Rozvrh
  Učiteľka
   
   
  Mgr. Mikuláš Soroka Rozvrh
  Triedny učiteľ: 5.A
   
   
  Mgr. Viera Šellong Rozvrh
  Triedna učiteľka: 3.D
  Vedie krúžok: Šikovné rúčky
   
   
  Ing. Zuzana Šoltisová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 5.B
  Vedie krúžok: Počítačová grafika
   
   
  Mgr. Gabriela Šoltysová Rozvrh
  Učiteľka
   
   
  Mgr. Milena Šurkalová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 3.B
  Vedie krúžok: Vševedko
   
   
  Mgr. Ivana Švecová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 4.C
   
   
  Mgr. Peter Tej Rozvrh
  Triedny učiteľ: 7.B
   
   
  Mgr. Daniela Tomková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 0.A
  Vedie krúžok: Z každého rožka troška
   
   
  Mgr. Stanislava Tyliščáková Rozvrh
  Triedna učiteľka: 4.A
   
   
  Mgr. Marek Vajs Rozvrh
  Učiteľ
   
   
  Mgr. Ivana Varjanová Rozvrh
  Triedna učiteľka: 3.A
  Vedie krúžok: Kamarát počítač
   
   
  Mgr. Gertruda Vilner Rozvrh
  Triedna učiteľka: 5.C
   
   
  PaedDr. Martina Zajacová Rozvrh
  Učiteľka
   
   
  Mgr. Pavol Andráš Asistent učiteľ
   
   
  Gabriela Bosáková Vychovávateľka
   
   
  Mgr. Lenka Havajová Vychovávateľka
   
   
  Alžbeta Horbajová Asistentka učiteľa
   
   
  Matilda Lechmanová Asistentka učiteľa
   
   
  Mgr. Milan Rohaľ Asistent učiteľ
   
   
  Mgr. Jana Savčáková Asistentka učiteľa
   
   
  Mgr. Katarína Uhriňáková Asistentka učiteľa

  © aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

  Voľné miesta na našej škole